At tænke i billeder

Email Udskriv PDF

Det er almindeligt kendt, at mennesker tænker på to forskellige måder: Verbalt, dvs. med ord, og nonverbalt, altså uden ord. De to måder bliver i stor udstrækning repræsenteret af henholdsvis den venstre og den højre hjerne halvdel. Alle mennesker kan bruge begge måder at tænke på, men hos nogle er den ene dominerende. Intelligens spiller ingen rolle her: Det er simpelthen forskellige måder at lære og at tænke på.

At kunne tænke i billeder er medfødt. Men når vi lærer at tale, går de fleste af os over til lydtænkning. Vi vænner os til at tænke i ord eller ordenes lydbilleder i stedet for i oplevelsens meningsbilleder.

Verbalt tænkende mennesker tænker hovedsaglig med ordenes lyde. De tænker i ord, oftere end i billeder, og fører en slags indre dialog af konstateringer, spørgsmål og svar. Det kendetegnes ved, at man har en ’samtale’ i gang i hovedet. Nonverbalt tænkende mennesker danner mentale billeder af begreber og idéer. Den nonverbale tænkning kan sammenlignes med organisk vækst: Billedet udvider sig i alle retninger i takt med, at tankeprocessen tilføjer flere og flere begreber. Nonverbale tanker er derfor mange gange hurtigere end verbale.

Verbalt tænkende

Non-verbalt tænkende

- Tænker i ord
- Indre monolog
- Tankens hastighed er som ved normal tale. 150 ord i minuttet.

- Tænker i mentale billeder
- Mentale og sensoriske forestillinger
- Meget hurtigere, end man er bevidst om.

Et træ: er en levende plante. Det består af rødder, stamme, grene og blade. Stammen gror meget langsomt, men træet kan blive enormt højt. Bladene er oftest grønne, men farven kan forandre sig om efteråret. Det ser fantastisk ud, når solen skinner ned mellem bladene. Man kan høre vinden suse gennem bladene, og om vinteren falder bladene af..

 

Et billede siger mere end 1000 ord!

Tankevirksomhed hos dyslektikeren

Personer, der lider af dysleksi, tænker overvejende nonverbalt. De har ingen indre monolog/dialog, så de hører f.eks. ikke, hvad de læser medmindre de læser højt. I stedet danner de et indre scenario ved at skabe ordenes betydning i billeder.

Allerede i tre-måneders alderen udvikler dyslektikere evnen til at danne tredimensionelle billeder for at forstå verden bedre. Hos "normale" børn starter udviklingen af den analytiske fornuft og logik mellem det tredje og det femte leveår. De er også nødt til at begynde at udvikle deres sproglige begrebsdannelse, da fornuft og logik fungerer med sproget som base. Når man tænker logisk og rationelt, tænker man faktisk i de mønstre, der kendetegner vores sætningsopbygning.

Så det normale barn vil bruge tale- og sprogcenteret i hjernens venstre halvdel til sine tankeprocesser, og omkring femårsalderen er de fleste børn allerede begyndt at tænke i sprogets lyde. Det dyslektiske barn derimod har haft alt for travlt med at tænke i billeder – en tankeproces, der foregår så hurtigt, at han eller hun ikke engang selv er klar over, at det er sådan, de gør.

Triggerord

Dyslektikere tænker overvejende i multidimensionelle billeder. Når de læser, former de samtidig billeder af betydningen af ordet. Ord, der beskriver fysiske ting, skaber ingen problemer for personer, der tænker i billeder. Men det betyderer samtidig, at det er umuligt for mennesker, der tænker nonverbalt, at tænke med ord, hvis betydning ikke kan omsættes i billeder. Disse ord kaldes i Davis-systemet for "triggerord"

Læs mere om Triggerord her


Vil du vide mere?
Eller vil du prøve om Davis®-metoden vil kunne hjælpe dig eller dit barn, så kontakt os her eller ring til Moniek Geven på 75 75 71 05.