Hjernens funktion

Email Udskriv PDF

Højre og venstre hjernehalvdel

HjernenHjernen består af en venstre- og en højre hjernehalvdel, der har hver sine kvaliteter. De to hjernehalvdele er forbundet af corpus callosum (hjernebjælken), et bundt nervefibre, der sikrer, at samarbejde kan finde sted mellem de to hjernehalvdele. Menneskets evne til at tænke og de højere hjernefunktioner er placeret i den yderste del af hjernen, der kaldes hjernes cortex. Instinktive reaktioner, langtidshukommelse og emotionelle reaktionsmønstre kommer fra den dybere del af hjernen: Det limbiske system.

 

Udvikling af dominans

Det er sådan, at venstre hjernehalvdel kontrollerer højre side af kroppen, mens højre hjernehalvdel kontrollerer venstre side af kroppen. Hos de fleste mennesker styres de logiske funktioner af venstre hjernehalvdel, som kan sammenlignes med den måde, en computer arbejder på. Her bliver informationer behandlet logisk og analytisk. Venstre hjernehalvdel  styrer altså de matematiske og de sproglige funktioner.

Højre hjernehalvdel kaldes den kreative hjernehalvdel, og den arbejder hovedsagelig med helhed og intuition. Det er den modtagende del af hjernen, der opfatter og lagrer vore sanseindtryk. Tænkningen og sansningen i højre hjernehalvdel forgår i billeder og ved hjælp af erfaringer. Alle sanser og følelser samarbejder her. Det forgår helt associativt og kan udvide sig i alle retninger, hvor man kan have flere billeder "på skærmen" på én gang, så man kan danne sig hurtigt overblik. At tænke i billeder forgår meget hurtigt og til dels ubevidst. Det er en meget kreativ, intuitiv og basal måde at tænke på.

Hos mennesker hvor den nonverbale, billedtænkende måde at tænke på er stærkt udviklet, forstyrrer den alle andre tænkemåder. Det gør det svært at afkode eksempelvis abstrakte symboler, så som tal, ord og musiknoder.  Alle mennesker har en dominansudvikling for enten højre eller venstre hjernehalvdel, der er genetisk bestemt. En persons stærke sider og personens væremåde vil i høj grad være præget af hjernedominansen.Hos dyslektikere er der dominans for netop den højre hjernehalvdel, altså billedtænkning.

Når de to hjernehalvdele arbejder godt sammen kan man både tænke struktureret, analytisk, men også tænke nyt og kreativt. Og når det er tilfældet, kan man lære optimalt.

Venstre hjernehalvdel:
"Den logiske hjerne"

Højre hjernehalvdel:
"Den kreative hjerne"

Styrer højre side af kroppen
Bruger logik
Detaljeorienteret
Ord og sprog
Nutid og fortid
Matematik og forskning
Viden
Kender tings navn
Analytisk
Laver strategier
Praktisk

Styrer venstre side af kroppen
Bruger følelser
Helhedsorienteret
Billeddannelse
Nutid og fremtid
Filosofi og kunst
Tro
Kender tings funktion
Fantasifuld 
Ser muligheder
Impulsiv

Stressreaktion

Hjernen arbejder ved at genkende mønstre. Under spænding eller stress vil indtryk udefra fremkalde en association i hjernen fra en tidligere oplevelse, og de dybere dele af hjernen (=det limbiske system) går straks i gang med instinktivt at reagere.

Når det limbiske system er aktiveret, bliver de højere funktioner slået fra, og emotionelle reaktionsmønstre dukker op. Samarbejdet mellem de to hjernehalvdele bliver forstyrret. Men et godt samarbejde mellem de to hjernehalvdele og en integration af informationer er netop de basale betingelser for indlæring. Så i en tilstand af stress er læring praktisk talt umulig. Ved Davis®-counseling lærer man derfor forskellige afspændingsteknikker, og metoder til at styre sit energiniveau, - alt sammen,- for at fremme læring.


Vil du vide mere?
Eller vil du prøve om Davis®-metoden vil kunne hjælpe dig eller dit barn, så kontakt os her eller ring til Dysleksi-i-fokus på 75 75 71 05.