Læseprogram

Email Udskriv PDF

Davis®-læseprogram er et specielt individuelt undervisningsprogram

Programmet hjælper både børn og voksne med at lære at læse, skrive og stave, om man nu har en dysleksi-erklæring eller ej.  Eleven lærer at få kontrol over de mentale og perceptuelle forvrængninger, der er årsagen til indlæringsproblemerne. Man retter op på indlæringsblokeringer og forvirring, ved at arbejde med modellervoks- på en multi-dimensional, kreativ måde, der er specielt velegnet til den dyslektiske måde at tænke og lære på. Eleven kreerer alfabetet og småord i modellervoks for at erfare og forstå symbolerne. Denne multi-sensoriske proces tillader eleven at bruge sin kreativitet til at beherske læsning. Davis®-læse programmet er en individuel, intensiv vejledning: som regel tager det 30 timer, fordelt på fem dage. Du bliver i stand til:

  • At mærke hvordan din perception (iagttagelsesevne) bliver forvrænget når du læser, og hvordan du kan rette op på det.
  • At bruge mentale redskaber til at blive fokuseret og få kontrol over dit energiniveau.
  • At beherske bogstaver og tegnsætning.
  • At få styr på ord, der ikke fremkalder et mentalt billede: småord eller "triggerord" som f.eks. "hvorfor" og "at".
  • At lære nye læsestrategier. 
  • At lære nye strategier til at forbedre håndskrift og stavning
  • ordboglæsning

Vejledning i orientering
Davis’ definition på begrebet orientering er lettest at forstå, hvis det oversættes til  ’opmærksomhed’. Den vejledning i orientering, dyslektikerne får, giver dem et referencepunkt for deres opmærksomhed, så de oplever at blive stabiliseret. Det er væsentligt i forhold til at kunne forebygge desorientering og forvirring, når man arbejder med symboler, der er knyttet til læsning og regning. Det giver en stærk, visuel forankring, og det styrker evnen til at holde opmærksomheden fangen. Samtidig skaber det en følelse af ’kontrol’.

Symbolbeherskelse
De symboler, der bruges ved læsning og skrivning, altså bogstaver, tegn og tal, giver kun mening, når de ses i ét perspektiv- ellers kan man ikke genkende dem. Hver gang dyslektikere ikke genkender et ord, bliver de forvirrede. De prøver, at finde mening i det de ser, ved hjælp af deres indre øje, og de bliver desorienteret. Især små-ord og fremmedord: ord, det er vanskeligt at finde billeder for, udløser desorientering. Disse ord kaldes ’triggerord’, og det er for eksempel ord som: Hvordan, hvis og ad.  
Før man kan sige, at symbolet er forstået og ordet er kendt, skal følgende tre elementer integreres:

1. Lydbilledet af ordet                                                 "hun"
2. Den skriftlige repræsentation af ordet                 "hund"

3. Betydningen af ordet "hund"     Lydbillede af ordet


Ved at bruge de symbolbeherskende teknikker tages alle sanser i brug og understøtter på den måde begrebsintegrationen. Eleverne ser, rører ved, diskuterer og danner sig forestillinger om det, de lærer. Denne multisensoriske tilgang stimulerer vigtige områder i hjernen og hjælper med til, at det lærte huskes længere.

Læsetræning
I forløbet vil der blive introduceret og trænet med tre unikke og specifikke læseøvelser. For det første vil disse øvelser træne øjet i at bevæge sig langsomt fra venstre til højre og dermed korrigere mange læseproblemer. Derudover vil øvelserne sætte eleven i stand til at genkende bogstavgrupper og introducere et nyt ordforråd. Endeligvil de udvikle læseforståelsen ved brug af dyslektikerens naturlige non-verbale tænkemåde.

Koordinationsøvelser
Balanceøvelser hjælper med at korrigere mange fysiske koordinationsproblemer og højre/venstre forvirring, der skyldes desorientering. Her bruges Koosh-bolde for at forstærke elevens evne til at få kontrol over orienteringen.

Forældretræning/support
Efter at have gennemgået et 30-timers program, bliver eleven stærkt anbefalet at bruge Davis Symbol Mastery® Procedure til at beherske alle de små ’triggerord’. Elevens forælder, partner eller ven trænes op i efterfølgende at kunne hjælpe eleven med at ludføre Davis®-symbol-beherskelses-proceduren derhjemme, og til at kunne styrke elevens evne til at blive orienteret. 


Vil du vide mere?
Eller vil du prøve om Davis®-metoden vil kunne hjælpe dig eller dit barn, så kontakt os her eller ring til Moniek Geven på 75 75 71 05.