Davis®-undervisning for børn

Email Udskriv PDF

  1. Indledende samtale
  2. Programmet
  3. Afslutning
  4. Samtale med skolen
  5. Børne øvegruppe
  6. Forældreaften

1. Indledende samtale
Ved en samtale og en perceptionstest vurderes, om dit barn kan have gavn af Davis®-counseling. En symptomprofil belyser både stærke og svage sider. Samtidig formuleres en række målsætninger, hvorfra vi efterfølgende skræddersyer det bedst mulige program til jer.

Den indledende samtale varer 1½ time og koster Kr. 500,- .

 

 

2. Programmet

Davis®-program for ordblinde børn er en 30 timers intensiv, individuel undervisning, vejledning og træning i fokusering, symbolbeherskelse og læsning. Undervisningen holdes oftest over fem på hinanden følgende dage, fra kl. 8.30-15.00 (dagene og tiden kan dog tilpasses).

Til kurset følger:

  • Materialer som er nødvendige for at kunne øve derhjemme (modellervoks, koosh®bolde, kursushæftet mm.)
  • Telefonisk vejledning og ’follow-up’-hjælp
  • Samtale med skolen/ lærere.
  • Programmet koster kr. 12.500,-

Lad mig understrege, at programmet er en ny start, og ikke en færdig løsning. Positive forandringer og fremgang forventes efter en uges Davis®-counseling. Men forandringerne vil forsætte, hvis fokus-redskaberne bliver brugt efterfølgende og man bliver ved med at øve. Forandringerne vil ikke kun ske på det faglige område. Jeg har oplevet, at børnene især også genvinder selvtillid.

For forældrene 
Det er muligt for forældre at være med til selve kurset (hvis også barnet ønsker dette). Men ellers er den sidste eftermiddag sat af til at vejlede forældre eller/ og lærer, for at sørge for, at I er i stand til efterfølgende at hjælpe og støtte barnet.

3. Afslutning
Sidste dag afsluttes med en evaluering. Her gennemgås ugens forløb og brug af de lærte redskaber for at planlægge det efterfølgende selvstudium. Om nødvendigt aftaler vi en opfølgningsdag.

 

4. Samtale med skolen
Samtalen med klasse- eller/og støttelæreren foregår gerne på skolen eller på kursuscentret og varer ca. 1 time. Samtalen er gratis, men der beregnes kørselsgodtgørelse.

Min erfaring viser, at jo bedre lærere har en forståelse for de stærke og svage sider af dyslektikere, jo nemmere barnet har det i skolen. Det er vigtigt, at bruge de lærte ’fokus-redskaber’ i dagligdagen, så det bliver automatisk for barnet at bruge dem. Men da det er svært at lære en ny vane, har man brug for andre for at hjælpe en. Lærere og forældre skal hjælpe barnet med at blive opmærksomme på om de er fokuseret eller ej, og skal huske dem på at bruge redskaberne. 

5. Børne øvegruppe
Alle børn, som har gennemgået en uges kursus, har mulighed for at deltage i Davis®-børne øvegruppe. Det koster 100,- kr. at deltage. 

Øvegruppen holdes en gang om måneden, oftest en fredag eftermiddag eller lørdag morgen. Vi laver ’triggerord’ sammen, øver læsning og spiller en del spil. Men først og fremmest hygger vi os gevaldigt sammen. Børnegruppen er en mulighed for, at børnene kan møde andre dyslektikere, som har de samme udfordringer og kreative sind. Det er min erfaring, at børnene er glade for at kunne være og lege sammen.  

børnegruppe

6. Forældreaften
Cirka hver 6. uge holdes Davis®-forældreaften for forældre, hvis barn har gennemgået Davis®-kurset. Der holdes et kort oplæg om et bestemt emne, som har med dysleksi at gøre, og derefter er der mulighed for at udveksle erfaringer. Nogle gange øver vi ’triggerord’ sammen, andre gange snakker vi. Jeg oplever hver aften som meget lærerig. Alle forældre er meget engageret i deres barns velværd og har meget at dele sammen. 

Det koster kr. 100,- at deltage
 


Vil du vide mere?
Eller vil du prøve om Davis®-metoden vil kunne hjælpe dig eller dit barn, så ring til Moniek Geven på 30 13 75 01