Davis®-undervisning for voksne

Email Udskriv PDF

  1. Indledende samtale
  2. Programmet
  3. Afslutning

1. Indledende samtale
Ved en samtale og en perceptionstest vurderes, om du kan have gavn af kurset. En symptomprofil belyser både dine stærke og svage sider. Samtidig formuleres en række målsætninger, hvorfra vi efterfølgende skræddersyer det bedst mulige program til dig.

Den indledende samtale varer cirka 1½ time og koster Kr. 500,- .

2. Programmet
Selve kurset er en 30 timers intensiv, individuel undervisning, vejledning og træning i fokusering, symbolbeherskelse og læsning. Davis®-undervisning holdes oftest over fem på hinanden følgende dage, fra kl. 8.30-15.00 (antal dage og tiden kan dog tilpasses). 

Til kurset følger:

  • Materialer som er nødvendige for at kunne øve derhjemme (modellervoks, koosh®bolde, kursushæftet mm.)
  • Telefonisk vejledning og ’follow-up’-hjælp

Davis®-Programmet koster kr. 12.500,-

Jeg vil gerne understrege, at programmet er en ny start, og ikke en færdig løsning. Positive forandringer og fremgang forventes allerede efter en uges kursus, og du vil opleve, at forandringerne forsætter, når du efterfølgende bruger fokusredskaberne og bliver ved med at øve. Forandringerne vil ikke kun ske på det faglige område; Mange af vores kursister oplever øget selvværd og en styrket tro på egne muligheder.  

voksne-dyslektiker

Læs her om andres erfaringer med Davis®-programmet for voksne

3. Afslutning
Sidste dag afsluttes med en evaluering. Her gennemgår vi ugens forløb og brug af de redskaber, du har lært for at planlægge det efterfølgende selvstudium.  Hvis det er nødvendigt, aftaler vi en opfølgningsdag.


Vil du vide mere?
Eller vil du prøve om Davis®-metoden vil kunne hjælpe dig, så ring til Moniek Geven på 30 13 75 01